อัพเดทใหม่ล่าสุดเมื่อ 25 ตุลาคม 2023

บุหรี่ไฟฟ้าพอต(Vape)และบุหรี่มวนแบบดั้งเดิม(Cigarette)ถือเป็น 2 วิธียอดนิยมในการบริโภคสารนิโคตินเข้าสู่ร่างกายซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ดังนั้น วันนี้เราจึงจะมากล่าวถึงนี่คือข้อแตกต่างหลักระหว่างบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่มวนให้เข้าใจไปพร้อมกัน

1. ผลกระทบต่อสุขภาพ (harm)

บุหรี่มวนแบบดั้งเดิม: เมื่อคุณสูบบุหรี่ คุณจะบริโภคนิโคตินโดยการเผาใบยาสูบ กระบวนการนี้จะปล่อยสารพิษจำนวนมาก ซึ่งนำไปสู่การเจ็บป่วยจากการสูบบุหรี่ในที่สุด ผลลัพธ์ที่ดีต่อสุขภาพที่สุดจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อผู้สูบบุหรี่เลิกบุหรี่ทุกประเภทไปโดยสิ้นเชิง

บุหรี่ไฟฟ้า: แม้ว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าและพอตจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่ก็มีอันตรายน้อยกว่าการสูบบุหรี่มวนอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าทำงานโดยการให้ความร้อนกับของเหลว(น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า) ซึ่งจะส่งสารนิโคตินที่มีคุณสมบัติอันตรายที่น้อยกว่า เนื่องจากถูกเจือจางและไม่มีการเผาไหม้ของใบยาสูบที่อันตรายยิ่ง

หลักฐานอ้างอิง: ผลวิจัยที่เผยให้เห็นว่าเพียงการสูบมวนหนึ่งมวนต่อวันก็มีความเสี่ยงต่อสุขภาพขึ้นได้ [ดูผลการศึกษาและการทบทวนด้านสาธารณสุขประจำปี 2018 จากสาธารณสุขอังกฤษ] และ [ดูงานศึกษาของ McNeill et al ในปี 2021] ต่างยืนยันว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าทำให้ผู้ใช้ได้รับสารพิษน้อยกว่าการสูบบุหรี่แบบดั้งเดิม

คำแนะนำ: หากคุณเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่ ไม่ควรเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้า การสูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเป็นทางเลือกในการเลิกบุหรี่มวนเป็นหลัก

2. นิโคติน (nicotine)

บุหรี่มวนแบบดั้งเดิม: การส่งนิโคตินเข้าสู่ร่างกายผ่านการเผาไหม้ของใบยาสูบ ส่งผลให้มีการปล่อยสารพิษที่เป็นอันตรายหลายชนิด

บุหรี่ไฟฟ้า: น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจะมอบสารนิโคตินแทนการเผาไหม้ ซึ่งเป็นวิธีที่อันตรายน้อยกว่า

หลักฐานอ้างอิง: นิโคตินแม้จะเป็นสารเสพติดแต่ไม่ใช่สารหลักที่ทำให้ก่อโรคมะเร็ง ปริมาณนิโคตินในบุหรี่มวนแบบดั้งเดิมค่อนข้างคงที่ แต่สำหรับบุหรี่ไฟฟ้าจะแตกต่างออกไป ขึ้นอยู่กับความแรงของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและรูปแบบการสูบ [รายละเอียดเกี่ยวกับนิโคติน โปรดดูที่ กองควบคุมวัตถุเสพติด]

3. ความรู้สึก (Feeling)

บุหรี่ไฟฟ้า: การสูบบุหรี่ไฟฟ้าให้ความรู้สึกที่ชวนให้นึกถึงการสูบบุหรี่มวนแบบดั้งเดิม ตั้งแต่การสัมผัสมือหยิบเข้าสู่ปากไปจนถึงแง่การรับรู้ทางสังคม บางคนพบว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้พวกเขาเลิกสูบบุหรี่ได้ง่ายขึ้นเนื่องจากใช้ประสบการณ์ที่คุ้นเคยเหล่านี้

หลักฐานอ้างอิง: [The Cochrane Review ในเดือนเมษายน 2021] ระบุว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าให้รสชาติและความรู้สึกในลำคอคล้ายกับการสูบบุหรี่มวน

คำแนะนำ: สำหรับผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ แนะนำว่าอย่าเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้า โปรดใช้การสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นกลยุทธ์ในการเลิกบุหรี่เป็นหลัก

4. ค่าใช้จ่าย

บุหรี่มวนแบบดั้งเดิม: การสูบบุหรี่อาจเป็นนิสัยและกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายสูง ยกตัวอย่างเช่น การสูบบุหรี่ยี่สิบมวนต่อวัน(1 ซอง) สามารถสร้างรายจ่ายรวมประมาณ 25,550 บาท ต่อปี ในขั้นต่ำ

– บุหรี่มวนหากคำนวณค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่ออาทิตย์ที่ 490 บาท (1 ซองต่อวัน)


บุหรี่ไฟฟ้า: ชุดพอตไฟฟ้าใช้แล้วทิ้งพร้อมสูบ สามารถสร้างรายจ่ายรวมประมาณ 18,250 บาท ต่อปี

– บุหรี่ไฟฟ้าหากคำนวณค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่ออาทิตย์ที่ 350 บาท (1 ชิ้นต่ออาทิตย์) 


ทำให้โดยทั่วไปแล้วการสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะมีราคาถูกกว่าการสูบบุหรี่มวนแบบดั้งเดิม โดยมีส่วนต่างถึง 7300 บาท ต่อปี

หลักฐานอ้างอิง: ต้นทุนที่ต่ำกว่าของบุหรี่ไฟฟ้าและประสิทธิภาพในการช่วยให้ผู้ใช้เลิกบุหรี่ได้รับการเน้นว่าเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้า [ดูตามรายงานของกระทรวงสาธารณสุขในปี 2017 และ 2018]

คำแนะนำ: เพื่อผลประโยชน์ทางการเงินและสุขภาพสูงสุด ไม่แนะนำให้สูบบุหรี่หรือสูบบุหรี่ไฟฟ้า ใช้การสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อเลิกสูบบุหรี่เป็นหลัก

โดยสรุป 

แม้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่มวนทั่วไปจะให้สารนิโคตินเทียบเท่ากันโดยเพียงพอที่ร่างกายคุณต้องการในแต่ละวัน แต่ผลกระทบต่อสุขภาพ และกลไกการส่งสารนิโคติน และประสบการณ์ของผู้ใช้ รวมไปจนถึงเรื่องค่าใช้จ่ายนั้นแตกต่างกันอย่างมาก สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่การสูบบุหรี่ไฟฟ้าอาจเป็นทางเลือกที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพน้อยลงและประหยัดกว่า อย่างไรก็ตาม ทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพที่สุดที่เราแนะนำคือการไม่สูบบุหรี่ทั้งสองประเภทโดยสิ้นเชิง สำหรับวันนี้ หวังว่าบทความพิจารณาข้อแตกต่างบุหรี่ไฟฟ้ากับบุหรี่มวนของเราจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน หรือหากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า สามารถสอบถามเข้ามาที่ ร้านบุหรี่ไฟฟ้า ได้เสมอ ขอบคุณครับ

เขียนโดย เฮียเจแปน

นักรีวิวบุหรี่ไฟฟ้าชาวไทยที่สนใจและตามหาเรื่องราวในรสชาติและผู้คนที่เกี่ยวโยงกันอย่างมีนัยยะสำคัญ ผ่านควันบุหรี่แต่ละแบบ

#TAG
บทความที่เกี่ยวข้อง
วิธีแก้อาการปวดหัว คลื่นไส้ เมื่อสูบพอต
วิธีแก้อาการปวดหึว คลื่นไส้ เมื่อสูบพอต ต้องเริ่มจากการดูแลสุขภาพ เป็นสิ่งสำคัญ สำหรับผู้สูบพอต  เริ่มจากการดื่มน้ำ ให้เพียงพอ เพื่อป้องกันการขาดน้ำขึ้น
อ่านต่อ วิธีแก้อาการปวดหัว คลื่นไส้ เมื่อสูบพอต
MTL และ DTL คืออะไร พร้อมวิธีสูบทั้งสองแบบ
การสูบแบบ MTL (Mouth-to-Lung) และ DTL (Direct-to-Lung) มีความแตกต่างกันอย่างมาก ในแง่ ของการใช้งาน และ ฟีลลิ่งการสูบ MTL…
อ่านต่อ MTL และ DTL คืออะไร พร้อมวิธีสูบทั้งสองแบบ