อัพเดทใหม่ล่าสุดเมื่อ 19 กรกฎาคม 2023

สำหรับผู้ที่กำลังสงสัยถึง “อันตรายของพอต” ที่กำลังเกิดคำถามว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไหม และอย่างไร คำตอบสั้นๆคือใช่ บุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายต่อสุขภาพอย่างแน่นอน ในแง่การสูบบุหรี่ไฟฟ้า(Vaping) โดยใช้พอตไฟฟ้าแบบเปลี่ยนหัวหรือแม้แต่การสูบโดยใช้พอตใช้แล้วทิ้งเพื่อรับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าในรูปแบบของ “ไอระเหย” หรือ “หมอกทางเคมี” เข้าไปในปอดและร่างกายของคุณ

การดูดบุหรี่ไฟฟ้าทำไปเพื่อรับสารนิโคตินและสารปรุงแต่งกลิ่น PGและVG ที่อยู่ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าสู่ร่างกายผ่านการสูบทางปาก

สำหรับอันตรายในระยะสั้นอาจทำให้คุณเกิดปัญหาด้านการหายใจ อวัยวะภายในร่างกายเสื่อสภาพ และเกิดอาการทางจิตอย่างเสพติดพฤติกรรมสูบบุหรี่ เป็นต้น

อะไรคือการดูดบุหรี่ไฟฟ้า ?

การสูบหรือดูดบุหรี่ไฟฟ้าคือการใช้อุปกรณ์นำความร้อนแก่ของเหลวขนาดเล็ก ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของ บุหรี่ไฟฟ้า พอต พอตเปลี่ยนหัว บุหรี่ไฟฟ้าแบบปากกา หรือพอตใช้แล้วทิ้ง เพื่อสูบควันละอองนิโคตินและสารแต่งกลิ่นจากน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ให้ความรู้สึกคล้ายกับการสูบบุหรี่ หากแต่การสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะมีหลักการย่อยอนุภาคของน้ำยาให้เป็นละอองควัน แทนที่จะเป็นการเผาไหม้ใบยาสูบเช่นบุหรี่ดั้งเดิมที่อยู่ในรูปแบบมวนยาสูบ

หลักการทำงานบุหรี่ไฟฟ้า

หลักการทำงานของบุหรี่ไฟฟ้าทำงานโดยการนำความร้อนแก่น้ำยาบุหรีไ่ฟฟ้าที่เกิดขึ้นในตัวเครื่องบุหรี่ไฟฟ้าขนาดพกพา เพื่อทำให้คุณสามารถรับควันและไอน้ำเข้าปอดได้ บุหรี่ไฟฟ้าจะเริ่มการทำงานโดยทำให้ตัวน้ำยาที่บรรจุในฝักหรือถึงเก็บน้ำยาภายในตัวเครื่อง “ร้อนขึ้น” เพื่อสร้างละอองขนาดเล็ก ที่มีอนุภาคของสารนิโคติน สารแต่งกลิ่นและสารประกอบอื่นๆ เมื่อกระบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้น ผู้ใช้จะสูบควันทั้งหมดที่ตัวเครื่องบุหรี่ไฟฟ้าผลิตขึ้นจากปาก สู่คอ และลงเข้าไปในปอดในที่สุด

บุหรี่ไฟฟ้า(แบบพอต) คืออะไร

บุหรี่ไฟฟ้าประเภทพอตถือเป็นอุปกรณ์ที่ทำความร้อนแก่สารนิโคตินเหลวและสารแต่งกลิ่นเช่นเดียวกันกับบุหรี่ไฟฟ้าประเภทอื่น ๆ เช่น บุหรี่ไฟฟ้าแบบกล่อง บารากุ Mods Pod Vaporizers และพอตอื่น ๆ ทั่วไป ซึ่งคำศัพท์ทางการจะเรียกหมวดหมู่ของบุหรี่ไฟฟ้าเหล่านี้ว่า electronic nicotine delivery systems หรือ ระบบนำส่งนิโคตินอิเล็กทรอนิกส์ (ENDS)

สำหรับส่วนประกอบของบุหรี่ไฟฟ้าส่วนใหญ่มักคล้ายกันโดยมีส่วนประกอบสำคัญ ได้แก่

 • Cartridge (คาริเทจน์) ในรูปแบบ “ฝัก” หรือ “หัวพอต” ทำหน้าที่บรรจุน้ำยาบุหรีไ่ฟฟ้า
 • Heating (ฮีทติ้ง) ทำหน้าที่จ่ายความร้อนให้ของเหลว(น้ำยาพอต)กลายเป็นอนุภาคละอองหรือไอ เพื่อกระจายควันแก่ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้า
 • battery (แบตเตอรี่) แหล่งจ่ายไฟของเครื่องพอตไฟฟ้า
 • Button (ปุ่ม) ตัวควบคุมการทำงาน เปิด/ปิด เครื่องพอตไฟฟ้าบางครั้งมาในรูปแบบเซนเซอร์ตรวจจับการทำงานของการดึงลม
 • Mouthpiece (ปากเป่า) ใช้เพื่อประกบกับปากผู้สูบรับควันจากบุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้าแตกต่างจากบุหรี่อย่างไร ?

การสูบบุหรี่ไฟฟ้าและการสูบบุหรี่ทั่วไปมีลักษณะทั่วไปของการสูบควันเพื่อรับนิโคตินและสารอื่นๆ เข้าไปในปอด อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างอย่างมากในแง่วิธีการใช้งาน บุหรี่ไฟฟ้าทำงานโดยให้ความร้อนแก่ของเหลวซึ่งคือน้ำยาเพื่อผลิตละอองควัน ในขณะที่บุหรี่แบบดั้งเดิมจะเผาไหม้ใบยาสูบและเกิดเป็นควันเพื่อสูบดม

บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายมากกว่าการสูบบุหรี่ ?

การสูบบุหรี่ไฟฟ้ามักถูกมองว่าเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าการสูบบุหรี่ แต่อย่างไรก็ดี ทั้งสองทางย่อมมีความเสี่ยงต่อสุขภาพเช่นเดียวกัน ทั้งการสูบบุหรี่ไฟฟ้าและการสูบบุหรี่เป็นพฤติกรรมเสพติดที่ล้วนนำสารเคมีอัตรายเข้าสู่ร่างกาย 

กล่าวคือ เมื่อยาสูบถูกเผาไหม้ ระดับของสารเคมีเหล่าจะทำปฎิกิริยาให้เกิดสารอันตรายขึ้นเช่นเดียวกับการให้ความร้อนแก่น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นปรากฏการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ หากแต่ผลกระทบระยะยาวที่อาจมีต่อสุขภาพนั้นยังไม่เป็นที่เข้าใจอย่างถ่องแท้

การสูบบุหรี่ไฟฟ้ามีผลกระทบอย่างไรต่อสุขภาพปอด ?

การสูดดมอนุภาคของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าในขณะที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าประเภทพอตนั้นสามารถกระตุ้นการอักเสบและการระคายเคืองในปอด นำไปสู่ความเสียหายของปอด เช่น อาการปอดชื้น การเกิดแผลเป็นและทางเดินหายใจปอดตีบแคบ ผลกระทบทั้งหมดของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่มีต่อร่างกายยังอยู่ในระหว่างการวิจัย และจำเป็นต้องมีความรู้เพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจผลที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ใน งานวิจัยเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า (อัพเดทปี2023)

บุหรี่ไฟฟ้าก่อให้เกิดไอน้ำใช่หรือไม่ ?

แม้ลักษณะของควันจากบุหรี่ไฟฟ้าพอตอาจดูเหมือน “กลุ่มไอน้ำ” ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด เนื่องจากควันที่ออกจากเครื่องบุหรี่ไฟฟ้านั้นคือ “ละอองหรือหมอกทางเคมี” ที่มีอนุภาคขนาดเล็กของนิโคติน โลหะ และสารอันตรายที่ผสมผสานอยู่ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าสกัดเข้มข้นแทนที่

สารที่อยู่ภายในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า(E-liquid) หรือที่เรียกว่า E-Juice หรือ Vape Juice คือสิ่งที่อุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าใช้เพื่อสร้างควันที่คุณหายใจเข้าไป โดยน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ประกอบเพียงของเหลวประเภทน้ำ หากแต่ประกอบด้วยส่วนประกอบสำคัญส่วนใหญ่ ดังนี้ 

 • สารแต่งกลิ่น(Flavoring) ที่แต่ละรสชาติและกลิ่นของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า มีสูตรผสมน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของยี่ห้อตนเอง
 • นิโคติน(Nicotine) ซึ่งเป็นสารเสพติดอันตราย ที่ประกอบในยาสูบบุหรี่ทั่วไป
 • โพรพิลีนไกลคอลและกลีเซอรีน (VG/PG) เพื่อสร้างกลุ่มควันระเหย

หากมองเพียงผิวเผิน ส่วนผสมของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าอาจดูไม่ซับซ้อน หากแต่ความอันตรายได้ซ่อนอยู่ใน “ส่วนผสมรอง” ซึ่งเป็นตัวการหลักที่จะก่อให้เกิด โรคมะเร็ง แก่ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งได้แก่

อะซีตัลดีไฮด์(acetaldehyde) และฟอร์มัลดีไฮด์(formaldehyde) อะโครลีน(acrolein) ไดอะเซทิล(diacetyl) และไดเอทิลีนไกลคอล(diethylene glycol) THC (tetrahydrocannabinol) สารเคมีที่อยู่ในช่อดอกกัญชา วิตามินอีอะซิเตต(Vitamin E acetate) โลหะหนัก เช่น นิเกิล(nickel) ดีบุก(tin) และแคดเมียม(cadmium) ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นสารเคมีอันตรายและอยู่ในอนุภาคขนาดเล็กที่จะทำลายปอดของคุณได้

อันตรายของพอต

อันตรายที่จะเกิดขึ้นหากบุหรี่ไฟฟ้าประเภทพอต ได้แก่ ปอดและอวัยวะเกิดการบาดเจ็บเสียหาย ก่อเกิดปัญหาการหายใจ การเสพติด และอื่นๆ ผู้คนมักจะคิดว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้านั้น “ปลอดภัย” กว่าการสูบบุหรี่ แต่ด้วยเหตุผลที่เราแจ้งให้ เป็นการยืนยันแล้วว่า บุหรี่ไฟฟ้านั้นไม่ปลอดภัยต่อร่างกายโดยรวม

โรคที่เกี่ยวกับพอต(Pod)

โรคหอบหืด การสูบบุหรี่ไฟฟ้าทำให้คุณมีโอกาสเป็นโรคหอบหืดและภาวะปอดอื่นๆ ได้มากขึ้น และอาจทำให้โรคหอบหืดที่มีอยู่ของคุณแย่ลงได้หากคุณมีภาวะหอบหืดแอบแฝง

ปอดเป็นแผลเป็น เนื่องจาก Diacetyl ซึ่งเป็นสารเคมีที่ใช้ในสารแต่งกลิ่นน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าสามารถทำให้เกิดโรคหลอดลมฝอยอักเสบ โรคปอดข้าวโพดคั่ว ปอดป๊อปคอร์น ซึ่งทำให้เกิดแผลเป็นถาวรในปอดของผู้สูบ

ความเสียหายของอวัยวะอื่น ๆ นอกจากปอดแล้ว นิโคตินและสารอื่นๆ ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ายังทำร้ายหัวใจและสมองได้ เป็นที่ทราบดีว่านิโคตินสามารถทำร้ายพัฒนาการของสมอง เพิ่มความดันโลหิต และทำให้หลอดเลือดแดงตีบตัน

โรค EVALI บุหรี่ไฟฟ้าหรือพอตไฟฟ้า เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บของปอด EVALI เป็นภาวะปอดบบาดเจ็บร้ายแรงที่เกิดจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า โรคดังกล่าว ทำให้ปอดเสียหายเป็นวงกว้างและทำให้คุณมีอาการไอ หายใจถี่ และเจ็บหน้าอก ซึ่งอันตรายที่สุดคือ EVALI อาจเป็นโรคที่ส่งผลให้คุณถึงแก่ชีวิตได้

ภาวะติดสารเสพติด เนื่องด้วยนิโคตินเป็นสิ่งเสพติดอย่างมากได้ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสสารในสมอง คุณจึงต้องการนิโคตินมากขึ้นเรื่อยๆ คุณอาจไม่สามารถหยุดสูบบุหรี่ไฟฟ้าได้หากต้องการ(อยาก หรืออาการลงแดง) ซึ่งแม้ในการใช้พอตไร้นิโคติน ก็ยังอาจส่งเสริมพฤติกรรมการเสพติดพฤติกรรมการสูบควันได้

ต้นทางสู่การสูบบุหรี่จริง หลายคนเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้าและจบลงด้วยการสูบบุหรี่ยาสูบ ซึ่งมีสารเคมีอันตรายในปริมาณที่สูงกว่า

ควันมือสอง การสูบบุหรี่แม้ไม่ทำให้เกิดควัน แต่ผู้คนที่อยู่รอบตัวคุณได้รับนิโคตินและสารเคมีอื่นๆ เมื่อคุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในที่สารธารณะ

การระเบิด(อันตรายที่สุด) มีเหตุการณ์ที่แบตเตอรี่ในอุปกรณ์พอตหรือบุหรี่ไฟฟ้าระเบิดขึ้นและทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเกิดถูกไฟไหม้ในเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายจากบุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่ได้คุณภาพ

โรค EVALI

โรคอิวารี่ (EVALI) ย่อมาจาก E-cigarette or Vaping product use Associated Lung Injury หรือ โรคปอดอักเสบรุนแรง ที่เกิดจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า เป็นภาวะปอดบาดเจ็บร้ายแรงที่เกิดจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าทุกประเภท ซึ่งมีสาเหตุหลักจากวิตามินอีอะซิเตต(Vitamin E acetate) ซึ่งพบได้ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าส่วนมากในตลาดร้านขายน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

การระบาดของโรค EVALI เริ่มเมื่อช่วงปลายปี 2019 และหนักยิ่งขึ้นในช่วงต้นปี 2020 ทำให้ผู้คนหลายพันคนต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล เลวร้ายที่สุดคือมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 68 รายจากโรคอิวารี่ดังกล่าว แม้ผู้เสียชีวิตจากโรคอิวารี่(EVALI)จะลดลงในปัจจุบัน แต่ผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า ยังคงมีความเสี่ยงอยู่เนื่องจากไม่มีงานวิจัยใดปรากฎถึงการรักษาหายของโรคอิวารี่

โดยในบรรดาผู้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจากโรค EVALI ขั้นรุนแรง ส่วนใหญ่อายุน้อยกว่า 35 ปี และใช้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่มี THC จากแหล่งซื้อขายที่ไม่ปลอดภัย (น้ำมันกัญชา ออนไลน์ หรือน้ำมันกัญชาทำเอง) อย่างไรก็ตาม EVALI สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่มีนิโคตินหรือน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่มี THC (สารสกัดจากกัญชา)

ซึ่งอาการของ EVALI ได้แก่

 • ไอ ขั้นรุนแรง
 • หายใจถี่ หอบแรง
 • อาการเจ็บหน้าอก
 • มีไข้ อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น
 • อาเจียน ปวดท้องหรือถ่ายหนัก
 • หัวใจเต้นเร็วขึ้นผิดปกติ

ผลข้างเคียงของบุหรี่ไฟฟ้า

ในระยะสั้นผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้ามักเกิดอาการ ดังต่อไปนี้

 • ไอ ขั้นปานกลางเป็นระยะ
 • หายใจถี่ หอบแรง
 • ระคายเคืองดวงตา
 • ปวดหัว และอาจมีไข้
 • ปากและคอแห้ง ผิดปกติ
 • คลื่นไส้ หรืออาเจียน จากนิโคติน

ประโยชน์ของบุหรี่ไฟฟ้าที่พบ

เราอาจเคยได้ยินมาบ้างว่า สูบบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัย หรือ พอตช่วยให้เลือกบุหรี่ได้ ? บางคนอาจใช้วิธีการบุหรี่ไฟฟ้าเป็นทางเลือกแล้วได้ผล แต่บางคนกลับติดบุหรี่ไฟฟ้าแทนที่ ดังนั้น ประโยชน์ของบุหรี่ไฟฟ้าอาจไม่ดีเท่าที่คุณคิดไว้ เราจึงขอเน้นย้ำว่า การสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีประโยชน์ใด หากคุณเป็นผู้ไม่เสพติดบุหรี่เดิมอยู่แล้ว

หลายคนมักคิดว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้เลวร้ายเท่ากับการสูบบุหรี่ แต่หมอกเคมีที่คุณหายใจเข้าไปยังคงมีนิโคตินและสารเคมีอันตรายอื่นๆ อยู่ในนั้น โปรดทราบว่า การสูบบุหรี่ไฟฟ้านั้นไม่ปลอดภัย และอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพ รวมถึงการบาดเจ็บของปอดซึ่งอาจคุกคามถึงชีวิต

ปอดรักษาตัวเองจากการงดสูบบุหรี่ไฟฟ้าได้หรือไม่ ?

ความเสียหายที่เคยเกิดขึ้นกับปอดคุณขณะสูบบุหรี่ไฟฟ้าหรือพอตนั้นสามารถรักษาและเยียวยาได้จริง หากแต่ความเสียหายบางประการเช่น แผลเป็นที่ปอด ที่รักษาไม่หายจากการเคยสูบบุหรี่ไฟฟ้า อาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพเรื้อรังได้ เช่น โรคหอบหืด และปอดอุดกั้นเรื้อรัง ที่ไม่สามารถรักษาหายได้ในเทคโนโลยีทางการแพทย์ปัจจุบัน

บุหรี่ไฟฟ้าฆ่าคนได้หรือไม่ ?

เป็นเรื่องน่าเศร้าที่จะต้องบอกว่า ใช่ บุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงพอตสามารถฆ่าชีวิตคนได้ถึงตาย! ดังนั้น หากคุณเป็นผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า คุณย่อมมีโอกาศที่จะเสียชีวิตจากความเสียหายของปอดในร่างกายคุณเอง มีกรณีตัวอย่างผู้เสียชีวิต 68 รายจาก โรคอิวารี่(EVALI) ในปี 2019 และ 2020 ที่เราพบ

การสูบบุหรี่ไฟฟ้าขณะตั้งครรภ์ ?

เป็นกรณีที่ไม่ปลอดภัย หากจะสูบบุหรี่ไฟฟ้าขณะคุณตั้งครรภ์ เนื่องด้วยการสูบบุหรี่ไฟฟ้าทำให้ร่างกายของคุณรับสารเคมีอันตราย เช่นเดียวกับการสูบบุหรี่มวน มีผลข้างเคียงของสตรีผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้า ได้แก่ น้ำหนักเด็กแรกเกิดที่ต่ำ อาการปอดอักเสบเสียหาย และสมองของเด็กถูกทำลายและหยุดพัฒนาก่อนวัยอันควร

การใช้บุหรี่ไฟฟ้าช่วยเลิกบุหรี่

แม้ในปัจจุบัน การสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ถือเป็นหนึ่งในตัวช่วยเลิกบุหรี่อย่างเป็นทางการในระดับสากล เช่นเดียวกับวิธีอื่น ๆ ในการเลิกบุหรี่ เช่น การติดแผ่นแปะนิโคติน ใช้ยาพ่น และหมากฝรั่งเลิกบุหรี่ 

หากแต่งานวิจัยและสถิติล่าสุดได้ชี้ให้เห็นว่า 20% ของผู้เริ่มใช้บุหรี่ไฟฟ้าแทนการสูบบุหรี่ สามารถเลิกบุหรี่ได้จริง ซึ่งมากกว่าผู้ที่ใช้วิธีอื่นในการเลิกบุหรี่ถึงสองเท่า อย่างไรก็ตาม ประมาณ 80% ของผู้ที่เลิกบุหรี่ยังคงสูบบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ และในบรรดาผู้ที่ใช้วิธีอื่น 91% เลิกใช้ผลิตภัณฑ์นิโคตินทดแทนโดยสิ้นเชิง

วิธีเลิกบุหรี่ไฟฟ้าถาวร

การเลิกสูบบุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงพอตนั้นคล้ายกับการเลิกบุหรี่ นั่นคือการติดตามพฤติกรรมการรับประทานอาหารแบบเดิมๆ หรือนิสัยเดิมอื่นๆ หากคุณต้องการเปลี่ยน ต้องทำความเข้าใจว่า การเลิกบุหรี่ เป็นกระบวนการที่จะไม่เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน แต่คุณสามารถวางแผนเพื่อทำให้มันง่ายขึ้นได้

ตั้งเป้าหมาย ลดการสูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่างค่อยเป็นค่อยไป เขียนโน๊ตกำหนดวันที่หยุดสูบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถทำได้โดยง่าย ไม่ได้อยู่ไกลเกินไป หรือมีเหตุการณ์ที่ยากลำบากต่อการเลิกบุหรี่ไฟฟ้า และกำหนดเพดานใหม่ทุกครั้งเมื่อคุณเอาชนะเป้าหมายได้

พูดคุยกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพ นักบำบัด หรือที่ปรึกษาของสถานสุขภาพ เกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ พวกเขามีผู้เชี่ยวชาญด้านการเลิกบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะที่สามารถช่วยคุณวางแผนและเป้าหมายที่เหมาะกับคุณได้

ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว การสอบถามผู้ให้บริการเลิกบุหรี่ นักบำบัดโรค หรือที่ปรึกษาของโรงเรียนเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลฟรีเพื่อช่วยให้คุณเลิกบุหรี่ เช่น การติดต่อสายด่วนเลิกบุหรี่ผ่านบริการหรือแอปออนไลน์ การส่งข้อความและโทรศัพท์มือถือ

แจ้งให้เพื่อนและครอบครัวทราบแผนการเลิกบุหรี่ของคุณ พวกเขาสามารถให้การสนับสนุนและให้คุณรับผิดชอบในการทำตามแผนของคุณได้ ประกอบกับการทำรายการเหตุผลที่คุณอยากเลิกสูบบุหรี่ไฟฟ้า และอ่านมันเสมอตลอดการเลิกสูบบุหรี่

หลีกเลี่ยงการล่อลวงและสิ่งกระตุ้น กล่าวคือ พยายามอย่าอยู่ในพื้นที่ หรือกลุ่มสังคมที่มีคนใช้บุหรี่ไฟฟ้าจำนวนมาก พยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่คุ้นเคยและแทนที่ด้วยกิจกรรมอื่น

ออกกำลังกาย ประกอบกับการเรียนรู้ที่จะผ่อนคลายด้วยโยคะ การทำสมาธิ และการหายใจลึก ๆ หรือเป็นจังหวะ เนื่องด้วยการออกกำลังกายและกิจกรรมทำสมาธิไม่เพียงแต่เบี่ยงเบนความสนใจของคุณจากความปรารถนาที่จะสูบบุหรี่ไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณรู้สึกดีและมั่นใจในตนเอง เคารพตนเอง และรักร่างกายตัวเองมากขึ้นอีกด้วย

ใช้ตัวช่วยเลิกบุหรี่ เช่น แผ่นแปะนิโคติน หมากฝรั่งนิโคติน  หรือยาอื่นๆ สามารถช่วยแก้ความอยากบุหรี่ร่วมด้วย

สรุปจาก ร้านบุหรี่ไฟฟ้า Podsamurai

หากพิจารณาทั้งด้านรูปลักษณ์ของเครื่อง และกลิ่นน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า การดูดบุหรี่ไฟฟ้าอาจดูน่าสนใจเป็นอย่างมาก น่าเสียดายที่มันเป็นอันตรายมากกว่าที่เราคิด 

เราทราบดีว่านิโคตินและส่วนผสมอื่นๆ ในของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึง น้ำยาพอต สามารถทำร้ายร่างกายของคุณได้ และเรายังไม่ทราบว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพในระยะยาวได้เพียงใด เนื่องจาก บุหรี่ไฟฟ้าและพอต(Pod) เป็นเทคโนโลยีที่พึ่งเกิดขึ้นไม่นาน และกว่าเราจะทราบถึงอันตรายรอบด้านจำเป็นต้องรอให้ผู้คนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าในยุคของเราแก่ตัว เช่นเดียวกับอันตรายจากบุหรี่ ที่กว่าจะทราบว่าเป็นต้นเหตุของมะเร็งจากผู้ใช้ในอดีตก ก็สายไปเสียแล้ว

ดังนั้น หากคุณไม่สูบบุหรี่ ก็อย่าริเริ่มที่จะใช้บุหรี่ไฟฟ้า หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการเลิกบุหรี่ ให้รู้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียว มีแหล่งข้อมูลออนไลน์จาก ร้านบุหรี่ไฟฟ้า Podsamurai ของเราคอยช่วยเหลือคุณเสมอ ทั้งเรายังมี กลุ่มคอมมูนิตี้ ทั้ง FaceBook และ Telegrams ช่วยในการเลิกบุหรี่ไฟฟ้าของคุณอยู่ อย่าลังเลที่จะติดต่อเรา 24 ชม. หากคุณกำลังต้องการความช่วยเหลือ ขอบคุณครับ

เขียนโดย เฮียเจแปน

นักรีวิวบุหรี่ไฟฟ้าชาวไทยที่สนใจและตามหาเรื่องราวในรสชาติและผู้คนที่เกี่ยวโยงกันอย่างมีนัยยะสำคัญ ผ่านควันบุหรี่แต่ละแบบ

#TAG
บทความที่เกี่ยวข้อง
MTL และ DTL คืออะไร พร้อมวิธีสูบทั้งสองแบบ
การสูบแบบ MTL (Mouth-to-Lung) และ DTL (Direct-to-Lung) มีความแตกต่างกันอย่างมาก ในแง่ ของการใช้งาน และ ฟีลลิ่งการสูบ MTL…
อ่านต่อ MTL และ DTL คืออะไร พร้อมวิธีสูบทั้งสองแบบ
วิธีแก้ปัญหา หัวพอตน้ำยาเข้าปากเมื่อสูบ
การสูบบุหรี่ไฟฟ้าบางครั้งอาจเกิดปัญหาน้ำยาเข้าปาก ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนพบเจอ แต่โชคดีที่มีวิธีแก้ไขและป้องกันปัญหานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ..
อ่านต่อ วิธีแก้ปัญหา หัวพอตน้ำยาเข้าปากเมื่อสูบ
สารนิโคติน ตกค้างอยู่ในร่างกายกี่วัน พร้อมวิธีการตรวจ
สารนิโคตินตกค้างอยู่ในกระแสเลือดตั้งแต่วันแรกที่ได้รับ และอยู่ได้นานถึง 72 ชม. หรือ 3 วัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นปริมาณการสูบบุหรี่ สุขภาพร่างกาย อายุ เพศ รวมถึงความแตกต่างในการเมแทบอลิซึมของแต่ละบุคคล
อ่านต่อ สารนิโคติน ตกค้างอยู่ในร่างกายกี่วัน พร้อมวิธีการตรวจ
ร้านขายบุหรี่ไฟฟ้า ใกล้พระราม 3 (ส่งไลน์แมน)
ร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าใกล้พระราม 3 มีบุหรี่ไฟฟ้า พอต หัวพอต บุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้ง และน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหลากหลาย สำหรับลูกค้าเขตพระราม 3
อ่านต่อ ร้านขายบุหรี่ไฟฟ้า ใกล้พระราม 3 (ส่งไลน์แมน)