อัพเดทใหม่ล่าสุดเมื่อ 17 พฤษภาคม 2024

สารนิโคตินตกค้างอยู่ในกระแสเลือดตั้งแต่วันแรกที่ได้รับ และอยู่ได้นานถึง 72 ชม. หรือ 3 วัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นปริมาณการสูบบุหรี่ สุขภาพร่างกาย อายุ เพศ รวมถึงความแตกต่างในการเมแทบอลิซึมของแต่ละบุคคล นอกจากนี้ยังมีหลากหลายวิธีในการตรวจหานิโคตินในร่างกาย ซึ่งสามารถตรวจจากตัวอย่างต่างๆ เช่น ปัสสาวะ เลือด เส้นผม หรือเหงื่อ โดยแต่ละวิธีจะมีระยะเวลาในการตรวจพบนิโคตินที่แตกต่างกัน วันนี้ Podsamurai จะกล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่นิโคตินตกค้างอยู่ในร่างกาย รวมถึงวิธีการตรวจหานิโคตินในร่างกายแต่ละวิธี เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้และเข้าใจในประเด็นนี้มากขึ้น

สารนิโคติน คืออะไร

สารนิโคติน คืออะไร

นิโคตินเป็นสารเคมีประเภทอัลคาลอยด์ที่พบได้ในใบยาสูบ เป็นองค์ประกอบหลักที่ทำให้เกิดการเสพติดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า หรือพอตนั้นเอง โมเลกุลของนิโคตินมีโครงสร้างคล้ายกับสารประสาทส่งผ่านอะซิทิลคอลีน (Acetylcholine) ซึ่งเป็นสารที่มีบทบาทสำคัญในการส่งกระแสประสาท เมื่อสูบพอตเข้าไป ไอระเหยหรือควันบุหรี่ที่มีนิโคตินจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดผ่านทางปอดอย่างรวดเร็ว จากนั้นนิโคตินจะผ่านเข้าสู่สมองภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาที เนื่องจากนิโคตินมีคุณสมบัติละลายได้ดีในไขมัน จึงสามารถผ่านรั้วสมองได้อย่างง่ายดาย

เมื่อนิโคตินเข้าสู่สมอง มันจะจับกับตัวรับ (receptor) บนเซลล์ประสาท โดยเฉพาะกับตัวรับนิโคตินิกอะเซทิลโคลีน (nicotinic acetylcholine receptors) ซึ่งทำให้เกิดการปลดปล่อยสารประสาทส่งผ่านหลายชนิด เช่น โดปามีน กลูตาเมต (Glutamate) กรดแกมมาอะมิโนบิวทีริก (Gamma-Aminobutyric acid หรือ GABA) และอะซิทิลคอลีน (Acetylcholine) สารเหล่านี้มีผลต่อการทำงานของสมอง ก่อให้เกิดความรู้สึกสบายใจ ตื่นตัว มีความสนใจและความจำระยะสั้นดีขึ้น รวมถึงทำให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจและผ่อนคลาย นอกจากนี้ นิโคตินยังไปกระตุ้นการหลั่งสารเอ็นโดรฟิน (endorphin) ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่ช่วยลดความรู้สึกเจ็บปวด สร้างความรู้สึกสบายและผ่อนคลาย ในขณะเดียวกันก็กระตุ้นการหลั่งของโดปามีนในสมองส่วน “reward pathway” ซึ่งเป็นเส้นทางการรับรู้ความพึงพอใจ ทำให้เกิดความรู้สึกติดนิโคติน

ดังนั้น นิโคตินจึงเป็นสารเสพติดที่มีผลโดยตรงต่อสมอง โดยกระตุ้นให้เกิดการปลดปล่อยสารสื่อประสาทหลายชนิดที่ทำให้รู้สึกดี ผ่อนคลาย และติดนิโคติน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าติดบุหรี่หรือติดสารนิโคติน (nicotine addiction) และยากต่อการเลิกสูบ

สารนิโคตินตกค้างอยู่ในร่างกายกี่วัน

สารนิโคตินตกค้างอยู่ในร่างกายกี่วัน

ระยะเวลาที่นิโคตินตกค้างอยู่ในร่างกายขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ปริมาณการสูบพอตของคุณ อายุ เพศ สุขภาพร่างกาย และการมีเมตาบอลิซึมที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปนิโคตินสามารถตรวจพบได้ในเลือดประมาณ 1-3 วัน ในปัสสาวะ 3-4 วัน และในเส้นผมนานถึง 90 วัน โดยนิโคตินอยู่ในกระแสเลือดตั้งแต่วันแรกที่ได้รับ

นิโคตินและโคตินีนต่างกันอย่างไร

บางครั้งคนส่วนใหญ่มักจะสับสนระหว่างคำว่า “นิโคติน” และ “โคตินีน” ความแตกต่างระหว่างทั้งสองคือ นิโคตินเป็นสารเคมีที่พบในใบยาสูบ ในขณะที่โคตินีนเป็นสารเสพติดที่อยู่ในใบโคคาและเป็นส่วนประกอบหนึ่งของโคเคน นิโคตินจะทำให้ติดและเสพติดได้เช่นกัน แต่โดยทั่วไปแล้วจะมีอันตรายน้อยกว่าโคตินีน สารทั้งสองชนิดไม่ว่าจะเป็นนิโคตินและโคตินีน สามารถตรวจพบได้ในปัสสาวะภายใน 3 – 4 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับตัวบุคคลที่ได้รับสาร แต่ปัญหาสำคัญคือ “ผู้ที่สูบบุหรี่มือสอง (ผู้ที่สูดดมเข้าไปไม่ใช่ผู้สูบบุหรี่) กลับพบสารนี้ในปัสสาวะนานกว่าถึง 15 – 20 วัน

วิธีการตรวจหาสารนิโคตินในร่างกาย

มีหลายวิธีในการตรวจหาสารนิโคตินในร่างกาย ได้แก่

  1. การตรวจปัสสาวะ เป็นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุด เนื่องจากสะดวกและมีราคาไม่แพง สามารถตรวจพบนิโคตินหรือผลิตภัณฑ์ย่อยสลายของนิโคตินได้ภายใน 3-4 วัน
  2. การตรวจเลือด สามารถตรวจพบนิโคตินได้ประมาณ 1-3 วัน แต่มีราคาแพงกว่าการตรวจปัสสาวะ
  3. การตรวจเส้นผม เป็นวิธีที่สามารถตรวจจับนิโคตินได้นานที่สุด โดยสามารถตรวจพบได้นานถึง 90 วัน แต่ราคาค่อนข้างสูง
  4. การตรวจเหงื่อ เป็นวิธีทางเลือกอื่นที่สามารถตรวจพบนิโคตินได้ แต่ไม่นิยมใช้มากนัก

วิธีกำจัดนิโคตินออกจากร่างกาย

แม้ว่านิโคตินจะถูกขับออกจากร่างกายตามธรรมชาติผ่านกระบวนการเมแทบอลิซึม แต่มีวิธีบางอย่างที่สามารถช่วยเร่งกระบวนการนี้ได้ ซึ่งรวมถึง

  • ดื่มน้ำมากๆ การดื่มน้ำช่วยให้ร่างกายขับสารพิษออกทางปัสสาวะได้ดีขึ้น นิโคตินสามารถถูกขับออกมาพร้อมกับปัสสาวะ ดังนั้นการดื่มน้ำให้เพียงพอจะช่วยเร่งกระบวนการขจัดนิโคตินได้
  • ออกกำลังกาย การออกกำลังกายทำให้ร่างกายขับเหงื่อออกมามากขึ้น ซึ่งเหงื่อเป็นอีกวิถีทางหนึ่งในการขจัดนิโคตินออกจากร่างกาย นอกจากนี้การออกกำลังกายยังช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญและการไหลเวียนเลือดด้วย
  • รับประทานอาหารที่มีกากใยสูง อาหารที่มีกากใยสูงช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารและลำไส้ ทำให้ร่างกายสามารถขับถ่ายได้ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยกำจัดนิโคตินที่ตกค้างในลำไส้ออกมาด้วย
  • พักผ่อนให้เพียงพอ การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอจะช่วยให้ร่างกายมีพลังงานในการทำงานต่างๆ รวมถึงกระบวนการเมแทบอลิซึมและการขับถ่ายสารพิษออกจากร่างกาย


โดยสรุป นิโคตินเป็นสารเคมีที่ทำให้ติดและเสพติด ระยะเวลาที่ตกค้างในร่างกายขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ซึ่งมีหลายวิธีในการตรวจหาสารนิโคติน เช่น การตรวจปัสสาวะ เลือด เส้นผม และเหงื่อ เพื่อประเมินการได้รับสารนิโคตินในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน

สำหรับชาวแก๊ง Podsamurai ที่อยากเลิกบุหรี่ไฟฟ้าและลดปริมาณนิโคตินลงคงไม่พลาดที่จะลองสินค้าเลือกเป็นบุหรี่ไฟฟ้า พอตใช้แล้วทิ้ง พอตเปลี่ยนหัว หรือพอตไร้นิโคตินของร้านบุหรี่ไฟฟ้า เรา เนื่องจากหากคุณไม่สามารถตัดขาดนิโคตินได้เลยในครั้งเดียว อารมณ์ และร่างกายของคุณอาจจะส่งผลกระทบบางอย่าง ไม่ว่าจะเป็น อาการหงุดหงิด อารมณ์ไม่ดี ปากแห้ง คอแห้ง การเลือกมาดูดพอตแทนแล้วค่อยลดๆ ปริมาณนิโคตินลงอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีได้! สามารถติดต่อเราได้ที่ LINE ID @131fgfkp หรือ คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่หน้าติดต่อเราโดยตรง มีบริการส่งด่วนใกล้ฉัน ส่งตรงพัสดุ หรือ ส่งไลน์แมนรอบกรุงเทพมหานคร ทุกวัน 24 ชม.

เขียนโดย เฮียเจแปน

นักรีวิวบุหรี่ไฟฟ้าชาวไทยที่สนใจและตามหาเรื่องราวในรสชาติและผู้คนที่เกี่ยวโยงกันอย่างมีนัยยะสำคัญ ผ่านควันบุหรี่แต่ละแบบ

#TAG
บทความที่เกี่ยวข้อง
MTL และ DTL คืออะไร พร้อมวิธีสูบทั้งสองแบบ
การสูบแบบ MTL (Mouth-to-Lung) และ DTL (Direct-to-Lung) มีความแตกต่างกันอย่างมาก ในแง่ ของการใช้งาน และ ฟีลลิ่งการสูบ MTL…
อ่านต่อ MTL และ DTL คืออะไร พร้อมวิธีสูบทั้งสองแบบ
วิธีแก้ปัญหา หัวพอตน้ำยาเข้าปากเมื่อสูบ
การสูบบุหรี่ไฟฟ้าบางครั้งอาจเกิดปัญหาน้ำยาเข้าปาก ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนพบเจอ แต่โชคดีที่มีวิธีแก้ไขและป้องกันปัญหานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ..
อ่านต่อ วิธีแก้ปัญหา หัวพอตน้ำยาเข้าปากเมื่อสูบ
ร้านขายบุหรี่ไฟฟ้า ใกล้พระราม 3 (ส่งไลน์แมน)
ร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าใกล้พระราม 3 มีบุหรี่ไฟฟ้า พอต หัวพอต บุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้ง และน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหลากหลาย สำหรับลูกค้าเขตพระราม 3
อ่านต่อ ร้านขายบุหรี่ไฟฟ้า ใกล้พระราม 3 (ส่งไลน์แมน)