เงื่อนไขการรับประกันบุหรี่ไฟฟ้า

การรับประกันบุหรี่ไฟฟ้า หมายถึง การรับประกันคืนเงินและคืนเครื่องบุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงหัวพอต เพื่อซ่อมแซมอันเนื่องมาจากเกิดความบกพร่องจากการผลิตของผู้ผลิตและร้านบุหรี่ไฟฟ้าผู้จัดจำหน่าย หากชิ้นส่วนบุหรี่ไฟฟ้าใด ๆ เสียหายจากการใช้งานในสภาพปกติ พบไม่ใช่ของแท้ และได้ใช้งานสินค้าถูกต้องตามเงื่อนไขการรับประกันของเราได้ระบุไว้

เนื่องด้วยปัญหาเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่คุณไม่อยากเผชิญ หากแต่ในบางกรณีที่บุหรี่ไฟฟ้า หรือน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าอาจเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทำให้ร้านบุหรี่ไฟฟ้าที่น่าเชื่อถือและมีความรับผิดชอบ Podsamurai(พอตซามูไร) ต้องการปกป้องสิทธิ์และประโยชน์ของผู้ซื้อและรับบริการจากเรา และนี่คือคู่มือเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกันทั้งหมดจากเรา

เงื่อนไขการรับประกัน

การรับประกันของร้านบุหรี่ไฟฟ้า Podsamurai ครอบคลุมถึงสินค้าทุกชิ้นที่ถูกจัดจำหน่ายภายในร้านบุหรี่ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็น พอต ประเภทเปลี่ยนหัว และใช้แล้วทิ้ง น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าขวดและน้ำยาหัวพอต คอยล์และอะไหล่ และพอตกัญชาไฟฟ้า ทั้งสิ้น

หากแต่การใช้สิทธิ์คืนเงินและคืนบุหรี่ไฟฟ้า จำเป็นต้องเข้าเงื่อนไขของเรา ดังต่อไปนี้

รับคืนภายใน 7 วันหลังจัดส่งสำเร็จ

ระยะเวลารับประกันสินค้าประเภทบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยา 7 วัน

เงื่อนไข

 1. ต้องเป็นสินค้าที่สั่งซื้อไปไม่เกิน7วัน (เริ่มนับจากวันที่ที่ระบุสถานะการจัดส่งสำเร็จ)
 2. การคืนสินค้าและคืนเงินจะกระทำการได้ต่อเมื่อคุณถ่ายคลิปวีดีโอขณะเปิดกล่องแพ็คบุหรี่ไฟฟ้า เท่านั้น
 3. ต้องเป็นสินค้าที่ไม่ผิดเงื่อนไขการรับประกัน ทางร้านบุหรี่ไฟฟ้าจะเปลี่ยนชิ้นใหม่หรือคืนเงินให้ทันที
 4. สินค้าที่ส่งคืนต้องเข้ารับการทดสอบทางเทคนิคและมีข้อพิสูจน์ว่าเสียหายจริง
 5. สินค้าที่ส่งคืนจะต้องครบถ้วน กล่าวคือ กล่อง คู่มือ สายชาร์จ และอุปกรณ์อื่นใดที่อยู่ภายในกล่องต้องครบถ้วนทุกชิ้น
 6. สภาพสินค้าจะต้องไม่มีร่องรอยการใช้งานอย่างหนัก
 7. ไม่ครอบคลุมถึง การทำตกน้ำ การทำตกกระแทกอย่างรุ่นแรง ซึ่งเกิดขึ้นจากความประมาทของผู้ใช้

กรณีสินค้าชิ้นส่งคืนหมด

 1. กรณีสินค้าที่มีปัญหาเป็นสินค้าภายใน 7 วันและต้องเปลี่ยนชิ้นใหม่คืน สถานะหมด หรือ ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้ารุ่นเดียวกันคืนได้ ด้วยเหตุผลใด ๆ ทางร้านบุหรี่ไฟฟ้าจะแจ้งเสนอคืนเป็นเงินเต็มจำนวนแทนที่

กรณีคืนสินค้าหลัง 7 วันที่จัดส่งสำเร็จ

 1. หากติดต่อเพื่อคืนสินค้าหลัง 7 วันที่จัดส่งสำเร็จ ทางร้านบุหรี่ไฟฟ้าขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินหรือเปลี่ยนชิ้นใหม่ในทุกกรณี เนื่องจากเหตุผล คืนสินค้าพิสูจน์ที่ล่าช้า

ห้ามดัดแปลงสินค้า

การดัดแปลงสินค้าจะทำให้หมดสิทธิ์ในการเคลมบุหรี่ไฟฟ้า

เงื่อนไข

 1. บุหรี่ไฟฟ้า จะต้องไม่มีการเปิดตัวโครงสร้าง และหรือแก้ไขชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ภายในเครื่องบุหรี่ไฟฟ้า
 2. น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า จะต้องไม่มีการปรุงแต่งสารอื่นใด เพิ่มเติม และใช้ร่วมกับเครื่องที่ใช้งานร่วมกันได้ตามคู่มือเท่านั้น
 3. สินค้าจะต้องไม่มีการดัดแปลง หรือต่อเติม(ม็อด) จากสินค้าอื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้ผลิตคนละรายกัน
 4. การใช้ไฟเพื่อชาร์จแบตเตอร์รี่ จะต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ปลอดภัยและได้รับการรับรองแล้วเท่านั้น (มีการตรวจสอบ)
 5. สินค้าที่ส่งคืนต้องเข้ารับการทดสอบทางเทคนิคและมีข้อพิสูจน์ว่าเสียหายจริง
 6. สภาพสินค้าจะต้องไม่มีร่องรอยของการผ่านการสูบจำนวนมากครั้งหรือใช้งานอย่างหนัก

การส่งคืนสินค้า

การส่งคืนค้าคืนเพื่อเปลี่ยนชิ้นใหม่หรือคืนเงินเต็มจำนวน

เงื่อนไข

 1. ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ชำระค่าขนส่งด่วนหรือพัสดุ ตามค่าบริการจริง เพื่อส่งคืนสินค้าและเข้ารับการตรวจสอบ
 2. สถานที่จัดส่งสินค้าคืน จะต้องเป็นไปตามที่ร้านบุหรี่ไฟฟ้ากำหนดเท่านั้น
 3. สินค้าประเภทบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า จะใช้เวลาในการตรวจสอบ 1 – 3 วัน(หลังจัดส่งคืนสำเร็จ)
 4. หากพบความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง และเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันของร้านบุหรี่ไฟฟ้า ผู้เคลมประกันบุหรี่ไฟฟ้าจะได้รับสินค้าชิ้นใหม่หรือคืนเงินเต็มจำนวนของราคาสินค้า

การรับประกันที่ไม่เข้าเงื่อนไข

การรับประกันที่ไม่เข้าเงื่อนไข ไม่ว่าจะเป็น การดัดแปลง หรือ การใช้บุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาโดยไม่ปกติ เช่น เกิดอุบัติเหตุจากภัยอันตรายทั่วไป การโจรกรรม ภัยธรรมชาติ การแตก, หัก, บุบ, ถูกเผาไหม้, บิ่น, งอ, รอยเบี้ยว, รอยร้าว, ตกหล่น, ทะลุหรือเกิดรอยขูดขีดที่แผงวงจร หรือ ชิ้นส่วนใดหลุดหายไป เช่น จอแสดงผล, Body เคสเครื่อง, ปุ่มกดสูบ หรือ จากความเสียหายของระบบ Pod Systems หรือ การตรวจพบและจัดส่งสินค้าคืนล่าช้าเกิน 7 วัน เป็นต้น จะทำให้บุหรี่ไฟฟ้าและสินค้าที่อยู่ในระยะเวลาการรับประกันของเราสิ้นสุดลง

Podsamurai ร้านขายบุหรี่ไฟฟ้า มีประกันคืนเงินเต็มจำนวน

เมื่อเข้าใจเงื่อนไขการรับประกันสินค้าเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า Podsamurai เสร็จสิ้น และสินค้าของคุณ เป็นไปตามเงื่อนไขการคืนเงินและสินค้าของเรา โปรดติดต่อเราเพื่อใช้สิทธิ์การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขคืนเงินเต็มจำนวนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ทันที

โดยหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายร้านบุหรี่ไฟฟ้าของเราสามารถตรวจสอบได้ที่นี่