[wcp_confirm_payment_form]

โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้องเสมอ

เนื่องด้วยระบบตระกร้าสินค้าเป็นการสื่อสารทางเดียว กล่าวคือ ผู้ซื้อส่งคำสั่งซื้อแก่ผู้ขาย และผู้ขายจัดส่งสินค้าให้ตามคำสั่งซื้อผ่านแบบฟอร์ม ดังนั้น หากเกิดกรณีข้อมูลตกหล่น ผิดพลาด หรือไม่ถูกต้องจนเป็นเหตุให้เกิดปัญหาใด ๆ แก่การทำรายการสั่งซื้อโปรดมอบหมายเลขที่คำสั่งซื้อ(รหัส5ตัว) ติดต่อเราผ่านทางไลน์ไอดีทันที พนักงานขายบุหรี่ไฟฟ้าจะช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วที่สุด

นโยบายรักษาความลับผู้ซื้อ

ร้าน Podsamurai จะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ซื้อ สลิปการชำระเงิน และที่อยู่ที่จัดส่งให้แก่ร้านค้า อย่างเป็นความลับสูงสุด ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าได้รับสินค้าอย่างถูกต้องและปลอดภัยแน่นอน ข้อมูลที่คุณให้แก่เรา จะถูกรวบรวมและส่งให้แก่พนักงานจัดส่งสินค้าเท่านั้น และจะถูกทำลายทิ้งภายใน 30 นาทีหลังคุณได้รับสินค้าหรือสถานะการจัดส่งสำเร็จ