อัพเดทใหม่ล่าสุดเมื่อ 5 กันยายน 2023

บุหรี่ไฟฟ้าคือหนึ่งในอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบพกพาที่ทำหน้าที่สร้างควันไอเพื่อสูบดมเข้าไปในร่างกายมนุษย์ โดยประเภทของบุหรี่ไฟฟ้านั้นย่อมแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น พอตไฟฟ้า พอตใช้แล้วทิ้ง จนไปถึงบุหรี่ไฟฟ้าแบบกล่องหรือยิงสด ซึ่งในสากลเรียกกันว่า ระบบส่งนิโคตินอิเล็กทรอนิกส์ (ENDS) ระบบการทำงานของบุหรี่ไฟฟ้าจะทำความร้อนแก่น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า(ของเหลวผสมนิโคติน สารปรุงแต่งรส PG VG ฯลฯ ) เพื่อทำให้ผู้สูบสามารถสูบควันผ่านหัวปากเป่า ซึ่งการสูบบุหรี่ไฟฟ้าย่อมทำให้เกิดปัญหาด้านการหายใจ อวัยวะภายในเสียหาย และอาการเสพติดนิโคติน เป็นต้น

สำหรับผู้ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมว่า บุหรี่ไฟฟ้า หรือ พอต อันตรายไหม? วันนี้เราจึงมาให้คำตอบร่วมกัน กับร้านบุหรี่ไฟฟ้าที่ใส่ใจในสุขภาพของผู้สูบอย่างเรา Podsamurai ร้านพอตไฟฟ้า/บุหรี่ไฟฟ้า ส่งด่วนใกล้บ้านคุณ เรามาเริ่มกันเลยกับโทษของบุหรี่ไฟฟ้า 10 ข้อที่จะช่วยให้คุณรู้ลึกเพื่อการศึกษา จัดทำรายงาน และสำหรับผู้กำลังตัดสินใจเลือกซื้อบุหรี่ไฟฟ้าทุกคน

โทษของบุหรี่ไฟฟ้า 10 ข้อ

การสูบบุหรี่ไฟฟ้าแม้ว่ามักถูกมองว่าเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าการสูบบุหรี่จริง แต่ก็ยังก่อให้เกิดความเสี่ยงและโทษต่อสุขภาพหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหลักเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าอย่างโรคปอด และโรคทางอวัยวะภายในอื่นๆ การหายใจที่ลำบากขึ้น เป็นต้น

  1. โรคหอบหืด การสูบบุหรี่จะเพิ่มโอกาสเป็นโรคหอบหืดและภาวะทางเดินหายใจอื่นๆ แก่คุณ และทำให้ผู้ป่วยโรคหอบหืดเดิม มีอาการที่แย่ลงได้
  2. เกิดแผลเป็นในปอ น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าบางชนิดผสมสารไดอะเซทิล ซึ่งเป็นสารเคมีที่สามารถทำให้เกิดโรคหลอดลมฝอยอักเสบ obliterans หรือ “โรคปอดป๊อปคอร์น”ได้ ซึ่งเป็นโรคที่ทำให้คุณมีลัแผลเป็นในปอดถาวร(ไม่สามารถรักษาหายได้)
  3. ความเสียหายของอวัยวะภายใน นิโคตินและสารอื่น ๆ ที่พบในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาพอตมักเป็นอันตรายต่อหัวใจและสมอง นิโคตินมีฤทธิ์บั่นทอนการพัฒนาของสมอง ทำให้ความดันโลหิตสูง และทำให้หลอดเลือดแดงหดตัว ซึ่งเป็นอันตรายต่อเด็ก
  4. โรค EVALI ที่ย่อมาจาก E-cigarette, or Vaping, product use Associated Lung Injury หรือ “บุหรี่ไฟฟ้าหรือพอตทุกประเภท เกี่ยวข้องกับอาการปอดบาดเจ็บทั้งสิ้น” ซึ่งเป็นภาวะปอดเสียหายบาดเจ็บอย่างรุนแรงที่เกิดจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างวงกว้างขวางต่อปอด และทำให้เกิดอาการต่างๆ เช่น ทำให้ไอหรือหายใจลำบาก และเจ็บหน้าอก (โรคEVALI อาจถึงแก่ชีวิตได้)
  5. การเสพติด นิโคตินเป็นสารเสพติดสูงและสามารถเปลี่ยนแปลงเคมีในสมองได้ ผู้สูบจะเกิดความอยากนิโคตินบ่อยครั้ง การเลิกสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะเรื่องยากขึ้น แม้ว่าคุณกำลังเกิดปัญหาด้านสุขภาพก็ตาม โดยน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าบางชนิดแม้ระบุว่าปราศจากนิโคติน(น้ำยานิค0)ก็อาจยังมีนิโคตินในปริมาณเล็กน้อยประกอบร่วมด้วยเสมอ
  6. นำไปสู่การสูบบุหรี่จริง นักสูบบุหรี่ไฟฟ้าจำนวนมากเริ่มจากการสูบพอตชิ้นเล็กๆ หากแต่ในที่สุดก็เปลี่ยนมาสูบบุหรี่จริงหรือบุหรี่ซอง(มวน) ซึ่งทำให้ได้รับสารเคมีอันตรายในระดับที่สูงขึ้น
  7. ควันมือสอง แม้ว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะไม่ก่อให้เกิดควันจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์จากใบยาสูบ แต่ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้ายังคงสัมผัสกับนิโคตินและสารเคมีอื่นๆ ที่มีอยู่ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเมื่อพ่นควันออก(ควันมือสอง)
  8. การระเบิด มีรายงานว่าแบตเตอรี่ของบุหรี่ไฟฟ้าระเบิดได้ ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกไฟไหม้จากการระเบิดที่รุนแรงขึ้น
  9. โรคมะเร็ง ส่วนผสมบางอย่างในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสารก่อมะเร็ง
  10. สังคมรังเกียจการสูบบุหรี่ไม่เป็นที่ยอมรับแม้จะเป็นบุหรี่ซอง(แบบมวน) หรือบุหรี่ไฟฟ้า เนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกกาละเทศะ และผู้คนในสังคมไทยบางกลุ่มยังมองว่า บุหรี่ไฟฟ้าคือสิ่งเสพติดซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ปกติในสังคม ทั้งยังผิดกฎหมายศุลกากร การสูบในที่ลับตาคน และการรักษามารยาทบุหรี่ไฟฟ้าจึงเป็นเรื่องจำเป็น

ความอันตรายของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าแค่ครั้งเดียว

จากความเห็นของแพทย์ได้ กล่าวว่า ความเสียหายของปอดจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพียงครั้งเดียวหรือพัฟเดียว(Puff) สามารถเกิดขึ้นได้ และอาจเทียบเท่ากับความเสียหายแก่ร่างกายที่พบในผู้ที่สูบบุหรี่แบบซองเป็นเวลาหลายปี ในบางกรณีที่รุนแรง อาจถึงแก่ชีวิตได้แม้ใช้งานเพื่อสูบในครั้งแรก

บางเคสผู้ผ่านการสูบบุหรี่ไฟฟ้านั้นเริ่มแสดงอาการในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน บางรายเกิดอาการข้างเคียงขึ้นภายในสองสามวัน และบางรายเริ่มมีอาการอันตรายต่อร่างกายภายในระยะเวลาหลายสัปดาห์ สิ่งที่พบได้บ่อยครั้งคือผู้ป่วยจากบุหรี่ไฟฟ้ามักเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงในปอด โดยต้องได้รับการดูแลและความช่วยเหลือจากเครื่องช่วยหายใจพิเศษ

ผู้สูบบุหรี่ทั่วไปแบบซองมักจะพ่นลม(Puff)ประมาณ 10-15 ครั้งก่อนจะดับบุหรี่มวน เมื่อเปรียบเทียบกับการสูบบุหรี่หนึ่งมวนต่อบุหรี่ไฟฟ้าประเภทใช้แล้วทิ้งแล้ว พอตไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้งปริมาณ 600 คำจะเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่ 2 ซองโดยประมาณ สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงความเสี่ยงเหล่านี้ เนื่องจากความเสียหายที่เกิดจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าอาจรุนแรงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ แม้ว่าจะสูบเพียงพัฟเดียวก็ตาม

บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าบุหรี่มวนหรือไม่ ?

การสูบบุหรี่ไฟฟ้าโดยทั่วไปถือว่ามีอันตรายน้อยกว่าการสูบบุหรี่ซองแบบมวน แต่ก็ไม่ได้ไร้ความเสี่ยงหรืออันตรายแต่อย่างใด บุหรี่ไฟฟ้าทำงานโดยการให้ความร้อนแก่น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า สารประกอบในน้ำยา ได้แก่ นิโคติน สารปรุงแต่งกลิ่น และสารเคมีอื่นๆ เพื่อผลิตไอระเหยที่ผู้สูบสูดเข้าไป แตกต่างกับ บุหรี่จากใบยาสูบทั่วไปที่มีสารเคมีประมาณ 7,000 ชนิด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสารพิษอันตรายร้ายแรงจำนวนมาก แม้ว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้ผู้ใช้สัมผัสสารเคมีในจำนวนที่เป็นพิษน้อยกว่าการสูบบุหรี่ แต่ก็ยังมีความเสี่ยงต่อสุขภาพหลายประการ ดังเช่น โทษของบุหรี่ไฟฟ้า 10 ข้อข้างต้น

บทสรุป

สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงความเสี่ยงและโทษของบุหรี่ไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้นเหล่านี้ และพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในระยะยาว หากคุณยังคงสนใจที่จะศึกษาเรื่องโทษของบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มเติม สามารถอ่านข้อดีและข้อเสียของบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มเติมได้ หรือ ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าจากต่างประเทศได้เช่นกัน นี่คือหนึ่งในจุดมุ่งหมายของร้านบุหรี่ไฟฟ้า Podsamurai ของเราพยายามที่จะทำ การให้ความรู้ที่ถูกต้องของบุหรี่ไฟฟ้าและพอตไฟฟ้า เพื่อสังคมการสูบไอที่ดียิ่งขึ้น สำหรับวันนี้ ขอบคุณครับ

เขียนโดย เฮียจุ๋ย วงศ์พัฒนา

เฮียจุ๋ยเป็นบุคคลสำคัญในแวดวงบุหรี่ไฟฟ้า(พอต) ด้วยความรู้และประสบการณ์ที่กว้างขวางในอุตสาหกรรมและด้วยประสบการณ์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เฮียจุ๋ยได้ค้นคว้าและเขียนเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้ามาเป็นเวลา 3 ปี และตั้งใจจะสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองเป็นผู้มีชื่อเสียงชั้นนำในโลกแห่งบุหรี่ไฟฟ้านี้

#TAG
บทความที่เกี่ยวข้อง
MTL และ DTL คืออะไร พร้อมวิธีสูบทั้งสองแบบ
การสูบแบบ MTL (Mouth-to-Lung) และ DTL (Direct-to-Lung) มีความแตกต่างกันอย่างมาก ในแง่ ของการใช้งาน และ ฟีลลิ่งการสูบ MTL…
อ่านต่อ MTL และ DTL คืออะไร พร้อมวิธีสูบทั้งสองแบบ
วิธีแก้ปัญหา หัวพอตน้ำยาเข้าปากเมื่อสูบ
การสูบบุหรี่ไฟฟ้าบางครั้งอาจเกิดปัญหาน้ำยาเข้าปาก ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนพบเจอ แต่โชคดีที่มีวิธีแก้ไขและป้องกันปัญหานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ..
อ่านต่อ วิธีแก้ปัญหา หัวพอตน้ำยาเข้าปากเมื่อสูบ
สารนิโคติน ตกค้างอยู่ในร่างกายกี่วัน พร้อมวิธีการตรวจ
สารนิโคตินตกค้างอยู่ในกระแสเลือดตั้งแต่วันแรกที่ได้รับ และอยู่ได้นานถึง 72 ชม. หรือ 3 วัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นปริมาณการสูบบุหรี่ สุขภาพร่างกาย อายุ เพศ รวมถึงความแตกต่างในการเมแทบอลิซึมของแต่ละบุคคล
อ่านต่อ สารนิโคติน ตกค้างอยู่ในร่างกายกี่วัน พร้อมวิธีการตรวจ
ร้านขายบุหรี่ไฟฟ้า ใกล้พระราม 3 (ส่งไลน์แมน)
ร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าใกล้พระราม 3 มีบุหรี่ไฟฟ้า พอต หัวพอต บุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้ง และน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหลากหลาย สำหรับลูกค้าเขตพระราม 3
อ่านต่อ ร้านขายบุหรี่ไฟฟ้า ใกล้พระราม 3 (ส่งไลน์แมน)