อัพเดทใหม่ล่าสุดเมื่อ 12 มิถุนายน 2023

ในยุคสมัยที่การสูบบุหรี่ไฟฟ้ากำลังได้รับความนิยมอย่างสูงสุด สิ่งสำคัญคือคุณต้องแยกให้ออกว่า แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า(พอต)ใดที่เป็นความจริง และข้อมูลใดที่เป็นเพียงเรื่องแต่งที่ไม่มีหลักฐานอ้างอิง ที่มุ่งเน้นการเผยแพร่เพื่อโจมตีธุรกิจร้านบุหรี่ไฟฟ้าจากธุรกิจใบยาสูบและกลุ่มการเมืองบางขั้วเพื่อผลประโยชน์ทางด้านเศรษกิจ

ทำให้วันนี้ ร้านบุหรี่ไฟฟ้า Podsamurai จะขอนำเสนอ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อดีของบุหรี่ไฟฟ้า 8 ประการที่ไม่ค่อยมีใครรู้ แต่มีความสำคัญยิ่งซึ่งอัพเดทให้ใหม่ล่าสุดจากบทความ 9 ข้อดี และข้อเสีย ของการสูบบุหรี่ไฟฟ้า(พอต) ที่คุณควรทราบ โดยอ้างอิงจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกแก่คุณ

การสูบบุหรี่ไฟฟ้าสามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากใบยาสูบได้

จากการศึกษาในปี 2014 จากศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (NCBI) พบว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้า(พอต)นั้นมีความเสี่ยงต่อสุขภาพในระยะยาวน้อยกว่าบุหรี่มวนทั่วไป งานศึกษาชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นทางเลือกแทนการสูบบุหรี่มวนนั้น สามารถช่วยชีวิตชาวอเมริกันได้ 1.5 – 4.8 ล้านคน จากเดิมที่เคยมีอัตราเสียชีวิตจากการเสียชีวิตจากการสูบใบยาสูบในทุกปี (NCBI, 2014)

บุหรี่ไฟฟ้าสร้างมลพิษน้อยที่สุด

จากการศึกษาในปี 2013 ของ Tobacco World โดย Who พบว่าไอ(ควัน)จากบุหรี่ไฟฟ้ามีสารประกอบที่เป็นพิษน้อยกว่า 9-450 เท่าเมื่อเทียบกับควันบุหรี่มวนทั่วไป องค์ประกอบของสสารที่เป็นอันตรายใน 99 Puffs จากแบรนด์บุหรี่ไฟฟ้าทั่วไปเทียบได้กับองค์ประกอบของสสารใน 99 Puff ในอากาศบริสุทธิ์ (Tobacco World, 2013)

บุหรี่ไฟฟ้าไม่นำไปสู่การใช้ใบยาสูบ

จากการสำรวจในปี 2014 ที่ดำเนินการทดสอบกลุ่มตัวอย่างในวิทยาลัยปลอดบุหรี่และยาสูบ พบว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้า POD ไม่ได้นำไปสู่การใช้บุหรี่มวนหรือการสูบยาสูบที่เพิ่มขึ้นในชีวิตประจำวันของกลุ่มผู้ทดสอบอย่างมีนัยสำคัญ (Tobacco-Free College Survey, 2014).

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามีผลกระทบต่อสุขภาพหัวใจน้อยที่สุด

จากงานวิจัยร่วมในปี 2013 พบว่าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาพอตมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยต่อเซลล์หัวใจ ซึ่งบ่งชี้ว่าไม่ก่อให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (Onassis Cardiac Surgery Center & Biological and Chemical Toxicology Research Laboratory, 2556).

กฎหมายจำกัดการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มอัตราการสูบบุหรี่มวนของวัยรุ่น

จากงานศึกษาในปี 2558 โดย Abigail S. Friedman ในวารสารเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขพบว่ากฎหมายห้ามบุหรี่ไฟฟ้าของรัฐบาลได้ส่งผลให้ผู้เยาว์หรือวัยรุ่นเกิดการสูบบุหรี่มวนแทนที่ และยิ่งมีจำนวนมากขึ้นเมื่อกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ไฟฟ้าบังคับใช้ โดยในกลุ่มวัยรุ่นอายุ 12 ถึง 17 ปี ได้มีอัตราผู้สูบบุหรี่มวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (Journal of Health Economics, 2015)

กลุ่มแพทย์สนับสนุนให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า

จากการสำรวจในปี 2014 แพทย์ 2 ใน 3 ที่ตอบแบบสอบถามของเราระบุว่า “พวกเขาเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวช่วยที่ดีในการเลิกบุหรี่” และ 35% ของแพทย์ที่เราสัมภาษณ์ แนะนำให้ผู้ป่วยใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อทดแทนบุหรี่มวน อ้างอิงการสำรวจของมหาวิทยาลัย North Carolina (Physicians Survey, 2014).

นิโคตินไม่เป็นอันตรายเท่าสารในใบยาสูบ

จากงานศึกษาในปี 2015 โดย Dr. David Dominic พบว่าเมื่อแยกส่วนผสมของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าออกนิโคตินนั้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น ประสาทสัมผัสที่ดีขึ้น ทักษะการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้น และมีความจำระยะสั้นที่ดีขึ้น ทั้งยังกล่าวอีกว่า นิโคตินไม่ถือเป็นสารก่อมะเร็ง หรือเป็นการรับรองว่า นิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้านั้นไม่ก่อให้เกิดมะเร็งเช่นเดียวกับใบยาสูบที่อัตรายยิ่งกว่า

โฆษณาห้ามใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่เคยได้ผล

จากการศึกษาในปี 2559 จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ไม่พบหลักฐานว่าการโฆษณาชวนเชื่อที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าส่งเสริมการสูบบุหรี่ในเด็กและผู้ใหญ่และนำไปสู่การเสพสารเสพติดขั้นสูงตามมา แต่โฆษณาห้ามใช้บุหรี่ไฟฟ้าดังกล่าวกลับมีอิทธิพลต่อทัศนคติแง่ลบของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าและเลือกสนับสนุนการสูบบุหรี่มวนใบยาสูบแทนที่ (Cambridge University, 2016)

งานศึกษาและงานวิจัยคุณภาพสูงจากทั้งหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้ามักถูกมองข้ามเนื่องจากมาตรการแบนบุหรี่ไฟฟ้าของภาครัฐ ที่จะต้องสูญเสียรายได้จากการจำหน่ายบุหรี่มวนที่ใช้ใบยาสูบซึ่งรัฐมักเป็นเจ้าของและถูกควบคุมเบ็ดเสร็จ

หากแต่เราร้านบุหรี่ไฟฟ้า Podsamurai ได้ให้ความสำคัญกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ตรวจสอบและเชื่อถือได้โดยมีความเป็นกลาง ดังนั้นเพื่อทำความเข้าใจผลกระทบที่แท้จริงของบุหรี่ไฟฟ้าหรือพอตไฟฟ้าที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การที่คุณจะต้องรับทราบข้อมูลทั้งข้อดีและหลักฐานข้อเท็จจริงของบุหรี่ไฟฟ้าผ่านผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ย่อมเป็นสิ่งสำคัญ

เขียนโดย เฮียจุ๋ย วงศ์พัฒนา

เฮียจุ๋ยเป็นบุคคลสำคัญในแวดวงบุหรี่ไฟฟ้า(พอต) ด้วยความรู้และประสบการณ์ที่กว้างขวางในอุตสาหกรรมและด้วยประสบการณ์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เฮียจุ๋ยได้ค้นคว้าและเขียนเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้ามาเป็นเวลา 3 ปี และตั้งใจจะสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองเป็นผู้มีชื่อเสียงชั้นนำในโลกแห่งบุหรี่ไฟฟ้านี้

#TAG
บทความที่เกี่ยวข้อง
MTL และ DTL คืออะไร พร้อมวิธีสูบทั้งสองแบบ
การสูบแบบ MTL (Mouth-to-Lung) และ DTL (Direct-to-Lung) มีความแตกต่างกันอย่างมาก ในแง่ ของการใช้งาน และ ฟีลลิ่งการสูบ MTL…
อ่านต่อ MTL และ DTL คืออะไร พร้อมวิธีสูบทั้งสองแบบ
วิธีแก้ปัญหา หัวพอตน้ำยาเข้าปากเมื่อสูบ
การสูบบุหรี่ไฟฟ้าบางครั้งอาจเกิดปัญหาน้ำยาเข้าปาก ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนพบเจอ แต่โชคดีที่มีวิธีแก้ไขและป้องกันปัญหานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ..
อ่านต่อ วิธีแก้ปัญหา หัวพอตน้ำยาเข้าปากเมื่อสูบ
สารนิโคติน ตกค้างอยู่ในร่างกายกี่วัน พร้อมวิธีการตรวจ
สารนิโคตินตกค้างอยู่ในกระแสเลือดตั้งแต่วันแรกที่ได้รับ และอยู่ได้นานถึง 72 ชม. หรือ 3 วัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นปริมาณการสูบบุหรี่ สุขภาพร่างกาย อายุ เพศ รวมถึงความแตกต่างในการเมแทบอลิซึมของแต่ละบุคคล
อ่านต่อ สารนิโคติน ตกค้างอยู่ในร่างกายกี่วัน พร้อมวิธีการตรวจ
ร้านขายบุหรี่ไฟฟ้า ใกล้พระราม 3 (ส่งไลน์แมน)
ร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าใกล้พระราม 3 มีบุหรี่ไฟฟ้า พอต หัวพอต บุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้ง และน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหลากหลาย สำหรับลูกค้าเขตพระราม 3
อ่านต่อ ร้านขายบุหรี่ไฟฟ้า ใกล้พระราม 3 (ส่งไลน์แมน)