3 สิ่งเข้าใจผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า และสารนิโคตินที่อยู่ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า – PODSAMURAI

เผยแพร่เมื่อ: 5 มกราคม 2023 โดย: เฮียเจแปน

หลายๆคนทั้งคนที่สูบและคนที่ไม่สูบบุหรี่คิดว่าแท้จริงแล้วสารนิโคตินนั้นมีแต่โทษซึ่งแท้จริงแล้ว เป็นเรื่องที่ผิด เพราะสารนิโคตินโทษอย่างเดียวของมันคือการทำให้ผู้สูบนั้นมีอาการเสพติดนิโคตินเท่านั้น