อัพเดทใหม่ล่าสุดเมื่อ 23 มิถุนายน 2024

Navigating the regulations and practices surrounding e-cigarettes in Thailand can be crucial for foreign tourists. Here’s a comprehensive guide to help you understand the legal aspects, airport policies, and practical tips for traveling with vapes in Thailand.

Bringing E-Cigarettes on a Plane

When traveling to Thailand, you are allowed to bring e-cigarettes on board as part of your carry-on luggage. However, there are specific guidelines to follow:

 1. Carry-On Only: E-cigarettes and their batteries must be carried in your carry-on luggage. This is due to safety regulations concerning lithium batteries, which are not permitted in checked baggage.
 2. Security Screening: During security checks, place your e-cigarette in the provided bin for baggage scanning. This helps prevent triggering alarms at metal detectors.
 3. In-Flight Use: Vaping on planes is strictly prohibited. To ensure a smooth and enjoyable journey for all passengers, refrain from using your e-cigarette during the flight.

Vaping in Thai Airports

While e-cigarettes are not officially legal in Thailand, their use is prevalent among locals and sometimes tolerated in designated areas. For foreign tourists, it’s essential to observe the following guidelines:

 • Discreet Use: If you choose to use your e-cigarette in Thailand, do so in private or designated smoking areas. Avoid using it openly in public places to respect local customs and regulations.
 • Legal Considerations: As a foreigner, you are subject to Thai laws and regulations. While enforcement may vary, it’s advisable to exercise caution and avoid any actions that could lead to legal complications.

Legal Penalties for Vaping in Thailand

Possessing and using e-cigarettes in Thailand can have legal implications:

 • Customs Act: Under the Customs Act of 2017, importing e-cigarettes without proper authorization is illegal and can result in severe penalties, including imprisonment or hefty fines.
 • Tobacco Products Control Act: Using e-cigarettes in non-smoking areas or public places where smoking is prohibited can lead to fines under the Tobacco Products Control Act of 2017.

Airline Policies on Vaping

Different airlines have varying policies regarding the transport and use of e-cigarettes:

 • Thai Airways: Allows e-cigarettes as cabin baggage, but not in checked baggage. In-flight use is strictly prohibited.
 • AirAsia: Does not allow e-cigarettes in checked baggage but permits them in cabin baggage. In-flight vaping is prohibited.
 • Bangkok Airways: Allows passengers to carry e-cigarettes on board but prohibits all forms of smoking during the flight.
 • Nok Air and Lion Air: Generally permit carrying e-cigarettes on board but strictly prohibit in-flight smoking, including e-cigarettes.
 • Thai Vietjet Air: Permits e-cigarettes as cabin baggage but strictly prohibits smoking, including e-cigarettes, both in the cabin and lavatories.

Conclusion

By understanding these regulations and guidelines, you can ensure a hassle-free experience when traveling with e-cigarettes in Thailand. Always prioritize compliance with local laws, respect for fellow travelers, and adherence to airline policies to avoid any legal issues or disruptions during your journey.

เขียนโดย เฮียเจแปน

นักรีวิวบุหรี่ไฟฟ้าชาวไทยที่สนใจและตามหาเรื่องราวในรสชาติและผู้คนที่เกี่ยวโยงกันอย่างมีนัยยะสำคัญ ผ่านควันบุหรี่แต่ละแบบ

#TAG
บทความที่เกี่ยวข้อง
ดูดพอตยังไง คู่มือสำหรับมือใหม่
การเริ่มต้นใช้พอตไฟฟ้าสำหรับมือใหม่เป็นเรื่องสำคัญในยุคนี้ หลายคนหันมาใช้เพราะดูทันสมัยและสะดวกกว่า มีควันมากและกลิ่นหอมให้เลือกหลากหลาย
อ่านต่อ ดูดพอตยังไง คู่มือสำหรับมือใหม่
รีวิว marbo 9000 puffs พร้อมกลิ่นแนะนำให้ลอง
พอตใช้แล้วทิ้ง Marbo 9000 Puffs เป็นพอตรุ่นใหม่ที่ได้รับความนิยมสูงจากนักสูบในขณะนี้ โดยถือเป็นพอตที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
อ่านต่อ รีวิว marbo 9000 puffs พร้อมกลิ่นแนะนำให้ลอง
พอตเค คืออะไร? รู้จักหัวพอตสุดอันตราย
พอตเค คือบุหรี่ไฟฟ้ารูปแบบหัวพอตระบบปิด ซึ่งภายในหัวพอตได้บรรจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่มียาเคตามีน(Ketamine)และเมทแอมเฟตามีน(ยาบ้า)
อ่านต่อ พอตเค คืออะไร? รู้จักหัวพอตสุดอันตราย