อัพเดทใหม่ล่าสุดเมื่อ 5 กันยายน 2023

Vape หรือ Vaping คือการสูบบุหรี่ประเภทหนึ่งที่ต้องใช้ระบบไฟจากเครื่องบุหรี่ไฟฟ้า(Vape Devices) โดยแบตเตอร์รี่ภายในเครื่องบุหรี่ไฟฟ้าไฟฟ้าจะจ่ายความร้อนเพื่อสร้างกลุ่มละอองควันด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกลุ่มควันที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะคล้ายไอน้ำจากสารประกอบน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อสูบเข้าสู่ร่างกายโดยผ่านปอดเข้าสู่ร่างกาย เดิมทีการสูบบุหรี่ไฟฟ้า(Vaping)ใช้เพื่อเป็นทางเลือกในการเลิกบุหรี่จริงและหรือเพื่อผ่อนคลายจากสารออกฤทธิ์นิโคตินเป็นหลัก

Vape(บุหรี่ไฟฟ้า) สามารถแบ่งย่อยได้เป็นหลายชนิด ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าประเภทพอต(Pod Systems)รุ่นใหม่ จะมีลักษณะที่คล้ายกับ Usb แฟลชไดรฟ์ หรือ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก พกพาสะดวก ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้ามีหลายรูปทรงและขนาด หากแต่มีส่วนประกอบพื้นฐานที่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็น แบตเตอรี่ เซ็นเซอร์ คอยล์/อะตอม หัวพอตหรือหัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งจะถูกระบบพอต(Pod-Systems)ให้ความร้อนอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนของเหลวภายในหัวพอตเป็นละอองควันที่สามารถสูดดมเข้าไปในปอดผู้สูบได้

คำเตือน: น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าล้วนผสมนิโคตินที่ใช้ในบุหรี่ไฟฟ้า(Vape) ซึ่งมีสารประกอบที่อาจเป็นพิษเมื่อกลืนหรือดูดซึมผ่านผิวหนังหรือดวงตา การได้รับสารเลห่านี้โดยตรงอาจทำให้เกิดอาการแดง คลื่นไส้ และอาเจียนได้ ทั้งนี้ บุหรี่ไฟฟ้าและชิ้นส่วนประกอบต่างๆของเครื่องไม่ปลอดภัยสำหรับเด็ก และไม่ควรใช้ต่อหน้าเด็ก

คำเตือน: พอต(Pod)หรือบุหรี่ไฟฟ้า(Vape) โดยเฉลี่ยมีนิโคตินมากเท่ากับบุหรี่ซอง 20 มวน การสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่มีส่วนผสมของนิโคตินมากเกินไปอาจทำให้เกิดอาการชักได้ และมีรายงานว่าคนหนุ่มสาวจำนวนหนึ่งมีอาการชักหลังจากสูบบุหรี่ไฟฟ้า

คำเตือน: บุหรี่ไฟฟ้า(Vape) อาจระเบิดได้เมื่อแบตเตอรี่ร้อนเกินไป

คำศัพท์เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า

Vape อ่านว่า เวป และแปลว่า บุหรี่ไฟฟ้า
Vaping อ่านว่า เวปปิ้ง แปลว่า สูบบุหรี่ไฟฟ้า(กำลังสูบ)

ประเภทของบุหรี่ไฟฟ้า

  • บุหรี่ไฟฟ้าทั่วไป (E-cigarettes, e-cigs) หลักการทำงานที่เรียบง่าย น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจะถูกบรรจุที่แทงก์น้ำยาโดยคอยล์จะรับพลังงานจากถ่านบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อจะจ่ายความร้อนให้ระเหยกลายเป็นควันใช้สูบดม
  • บารากุไฟฟ้า (E-hookahs) หรือชิชา(Chica) หลักการทำงานของบารากุคล้ายกับบุหรี่ไฟฟ้า หากแต่ควันจากน้ำยาบารากุจะผ่านน้ำเป็นตัวกลางก่อนเข้าสู่ปิดผู้สูบดม
  • พอต(Pod) พอตมียอดขายสูงสุดในบรรดาประเภทของบุหรีไ่ฟฟ้าทั้งหมด มีลักษณะเหมือนแฟลชไดรฟ์ หรือ อุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็ก มักมีลักษณะเรียวยาว ในปัจจุบันนิยมใช้พอตไฟฟ้าอย่างแพร่หลายอยู่ 2 ชนิดหลัก ได้แก่ พอตเปลี่ยนหัว เช่น Relx, JUULs, Infy, Marbo Zero และพอตใช้แล้วทิ้ง เช่น Ks Quik, VMC, Elfbar เป็นต้น
  • บุหรี่ไฟฟ้าแบบม็อด(Mods) คือบุหรี่ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สามารถปรับแต่งเพื่อเล่นควันหรือสามารถสูบควันให้เยอะที่สุดได้ หลักการทำงานคล้ายกับพอต(Pod) หากแต่สามารถปรับแต่งได้หลากหลายกว่า ไม่ว่าจะเป็น ปรับเปลี่ยนกำลังไฟ(โอห์ม) ปรับรูลมระบายอากาศ และปรับหรือบันทึกการตั้งค่าเฉพาะตัวเครื่องได้ เป็นต้น
  • เครื่องสูบไฟฟ้า(Vaporizers) คือเครื่องสูบควันด้วยระบบไฟฟ้าที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อบริโภคกัญชาและสมุนไพรอบแห้งใด ๆ หลักการทำงานของ Vaporizers เป็นการใช้ประโยชน์จากความร้อนเพื่อสกัดสารต่างๆ ในขั้นสูง
  • น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแบบขวด(E-juice, E-liquid) คือน้ำยาที่ใช้ร่วมกับบุหรี่ไฟฟ้าทั่วไป และบารากุไฟฟ้า ในรูปแบบขวดจำนวน 30ml. ขึ้นไป มีระดับนิโคตินให้เลือกหลากหลาย ซึ่งจะแบ่งย่อยเป็น 2 ชนิด ได้แก่ น้ำยาฟรีเบส นิโคตินบริสุทธิ์ หรือ น้ำยาซอลนิค นิโคตินที่ปรับแต่งเฉพาะ เป็นต้น สำหรับวิธีใช้จะเป็นการเติมหรือเทน้ำยาลงไปในแทงก์น้ำยาหรืออะตอมคอยล์สำเร็จจนเต็มถังบรรจุก่อนสูบ
  • น้ำยาพอตหรือหัวพอต(Pods) คือน้ำยาบรรจุล่วงหน้าในรูปแบบพอตพลาสติกใส ปริมาณ 2ml. หลักการทำงานคล้ายกับน้ำยาแบบขวด หากแต่ผู้ใช้สามารถสลับเปลี่ยนหัวพอตได้หลากหลาย และมีขนาดเล็กสะดวกต่อการพกพา หัวพอตที่ใช้ร่วมกันกับพอตเปลี่ยนหัวจึงได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน

วิธีการสูบบุหรี่ไฟฟ้า

แบบเปลี่ยนหัว(Pod Systems) การใช้บุหรี่ไฟฟ้ายี่ห้อแบรนด์ Relx, JUULs, Infy, Marbo หรือพอตที่คล้ายกัน สามารถใช้หัวพอตเพื่อสับเปลี่ยนน้ำยาได้ทันที โดยน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจะถูกบรรจุไว้ล่วงหน้าภายในหัวพอตรุ่นที่รองรับ ทำให้สะดวก เรียบง่าย และรวดเร็วในการหยิบใช้งาน

แบบหยดสูบ(Dripping) ผู้ใช้จะสามารถเพิ่มปริมาณกลุ่มควัน(ไอ)และรสชาติกลิ่นได้อิสระ โดยหยดน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าลงบนแทงก์น้ำยาที่ส่วนหัวของตัวเครื่อง(คอยล์ได้โดยตรง หากแต่ต้องใช้วิธีการหยดสูบร่วมกับบุหรี่ไฟฟ้าประเภทบารากุไฟฟ้า (E-hookahs) บุหรี่ไฟฟ้าทั่วไป (E-cigarettes, e-cigs) และ บุหรี่ไฟฟ้าแบบม็อด(Mods) เท่านั้นที่รองรับ

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า

1. การสูบบุหรีไ่ฟฟ้าช่วยให้ผู้คนเลิกสูบบุหรี่ได้
จากงานศึกษาชิ้นหนึ่ง พบว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากกว่าการบำบัดทดแทนนิโคตินอื่นๆ (เช่น แผ่นแปะนิโคติน) ในการช่วยให้ผู้คนเลิกบุหรี่ อย่างไรก็ตาม คนส่วนใหญ่ยังคงสูบบุหรี่ไฟฟ้าหลังจากเลิกสูบบุหรี่ใบยาสูบแบบซอง ดังนั้นพวกเขาจึงยังคงได้รับนิโคตินและสารเคมีอันตรายอื่นๆ หากแต่ลดจำนวนสารที่อันตรายจากใบยาสูบที่เผาไหมลง หากแต่การศึกษานี้ยังตั้งข้อสังเกตว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าอาจทำให้วัยรุ่นมีแนวโน้มที่จะเริ่มสูบบุหรี่มากขึ้น

2. การสูบบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าการสูบบุหรี่
บุหรี่มีสารโลหะหนักที่เป็นพิษ และสารก่อมะเร็งที่เข้าสู่ร่างกายทุกครั้งที่พ่น(Puff) หากแต่บุหรี่ไฟฟ้าก็ยังคงมีสารเคมีอันตราย เช่น กรดอะซิโตน ซึ่งใช้เป็นตัวทำละลายผสมลงในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า อะซิโตนอาจทำให้ผิวหนังและดวงตาระคายเคืองเมื่อสัมผัสกับสารเคมีอื่นๆ หากแต่ยังไม่มีข้อพิสูจน์ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสาเหตุที่ทำให้ก่อโรคมะเร็ง

3. บุหรี่ไฟฟ้าเป็นไอน้ำจึงไม่อันตราย
แม้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าใช้คำว่า เครื่องสูบไอ(vapor) แต่บุหรี่ไฟฟ้าแท้จริงแล้วไม่ได้ผลิตไอน้ำ การสูบบุหรี่ไฟฟ้าทำให้เกิดละอองหรือหมอกเคมี(aerosol mist) ที่ต่างจากไอน้ำตรงที่มีอนุภาคละเอียดพิเศษที่ทำให้ซึมซับเข้าไปในปอดด้วยวิธีการสูบหรือหายใจเข้า

4. บุหรี่ไฟฟ้าไม่เกิดควันมือสอง
การสูดดมควันบุหรี่มือสองถือเป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ที่อยู่รายล้อมผู้สูบบุหรี่ รวมทั้งผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วย นอกจากนี้ ยังมีกรณีของควันบุหรี่มือสามบนเสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่ยังส่งกลิ่นและอาจเป็นอันตรายต่อผู้ที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจหากเกิดการสัมผัสหรือสูดดมเข้าไป แม้การสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ผลิตควันที่มีกลิ่นเหมือนบุหรี่ แต่ควันบุหรี่ไฟฟ้ามือสองประกอบด้วยสารเคมีและสารประกอบที่ก่อให้เกิดมลพิษในอากาศและภายในตัวอาคาร แม้ว่าคุณจะไม่ได้กลิ่น แต่อนุภาคของควันบุหรี่ไฟฟ้ามือสาม ก็ยังคงเกาะติดกับพื้นผิวและฝุ่นที่สามารถหายใจเข้าไปในปอดหรือถูกดูดซึมผ่านผิวหนังได้

5. เลิกบุหรี่ไฟฟ้าง่ายกว่า
พอตหรือบุหรี่ไฟฟ้า(Vape) สามารถให้สารนิโคตินที่เสพติดได้มากเท่ากับบุหรี่ซอง 20 มวน การสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะฝึกสมองให้ต้องการนิโคตินมากขึ้น และสร้างความปรารถนาที่จะสูบบุหรี่ไฟฟ้าบ่อยครั้งขึ้น สมองของวัยรุ่นนั้นมีความอ่อนไหวต่อผลกระทบของนิโคตินเป็นพิเศษ ทำให้การหยุดสูบบุหรี่ไฟฟ้าทำได้ยากขึ้น และยังเพิ่มโอกาสที่วัยรุ่นจะกลายเป็นผู้สูบบุหรี่จริง(แบบซอง)ต่อมาอีกด้วย ดังนั้น ควรศึกษาเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มเติมอยู่เสมอ

เขียนโดย เฮียเจแปน

นักรีวิวบุหรี่ไฟฟ้าชาวไทยที่สนใจและตามหาเรื่องราวในรสชาติและผู้คนที่เกี่ยวโยงกันอย่างมีนัยยะสำคัญ ผ่านควันบุหรี่แต่ละแบบ

#TAG
บทความที่เกี่ยวข้อง
ดูดพอตยังไง คู่มือสำหรับมือใหม่
การเริ่มต้นใช้พอตไฟฟ้าสำหรับมือใหม่เป็นเรื่องสำคัญในยุคนี้ หลายคนหันมาใช้เพราะดูทันสมัยและสะดวกกว่า มีควันมากและกลิ่นหอมให้เลือกหลากหลาย
อ่านต่อ ดูดพอตยังไง คู่มือสำหรับมือใหม่
รีวิว marbo 9000 puffs พร้อมกลิ่นแนะนำให้ลอง
พอตใช้แล้วทิ้ง Marbo 9000 Puffs เป็นพอตรุ่นใหม่ที่ได้รับความนิยมสูงจากนักสูบในขณะนี้ โดยถือเป็นพอตที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
อ่านต่อ รีวิว marbo 9000 puffs พร้อมกลิ่นแนะนำให้ลอง
พอตเค คืออะไร? รู้จักหัวพอตสุดอันตราย
พอตเค คือบุหรี่ไฟฟ้ารูปแบบหัวพอตระบบปิด ซึ่งภายในหัวพอตได้บรรจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่มียาเคตามีน(Ketamine)และเมทแอมเฟตามีน(ยาบ้า)
อ่านต่อ พอตเค คืออะไร? รู้จักหัวพอตสุดอันตราย